E SOFTWARE CONCEPT SRL, este o societate comercială înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/740/2018 , cod de înregistrare fiscală RO39121458, cu sediul social în str. Oneștilor, nr. 11, Oradea, Bihor, cod poștal 410313 („Compania”, „Noi” sau „Nouă”) va respecta confidențialitatea și se angajează să o protejeze prin respectarea prezentei Politici de confidențialitate.

Compania este operatorul de date în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta Politică de confidențialitate descrie informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le furnizați pe www.coletx.ro si app.coletx.ro („Site-urile” noastre) și modul în care aceste informații pot fi utilizate sau divulgate de noi.

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică informațiilor colectate de pe site-urile terțe care pot avea link-uri către sau este accesibil de pe Site-urile noastre.

Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

Informațiile pe care sistemul ori platforma le colectează de la dumneavoastră

Terții prin intermediul site-urilor astfel și prin ale noastre, pot colecta ori colectează mai multe tipuri de informații de la utilizatori cum ar fi de exemplu:

 • când navigați pe Site-urile noastre terți precum, Google, Facebook, Firefox, Hotjar și alții colectează adrese IP, cookie-uri și web beacon-uri și fac raportări prin Google Analytics și alte asemenea,
 • în cazul în care ne contactați și/sau accesați serviciile online COLETX, veți furniza exclusiv date necesare prestațiilor precum, numele companiei, numele și/sau prenumele persoanelor autorizate să utilizeze platformele, detalii contact utilizatori precum, adrese fizice, adrese electronice (email-uri), numere de telefon asociate conturilor,
 • în vederea îmbunătățirii serviciilor există posibilitatea ca terți operatori precum Facebook, Hotjar sau Google prin Firebase database, Chrome, Gmail și altele, să transmită la cerere ori în mod automat înregistrări a comportamentelor utilizatorilor (user experience) ori să înregistreze/arhiveze corespondențele acestora precum, email-uri, mesaje text, mesaje multimedia, apeluri telefonice spre și dinspre ColetX.
 • în vederea realizării plăților aferente prestațiilor, E SOFTWARE CONCEPT SRL prin platformele sale dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, email, telefon și adresă) către NETOPIA Payments SRL în calitate de operator de plăți ori de câte ori dumneavoastră decideți să efectuați o plată, operațiuni efectuate în conformitate cu legislația în vigoare, cu Condițiile de Utilizare, cu Politica de confidențialitate a platformelor E Soft Concept SRL precum și cu politica terților cum ar fi Politica de confidențialitate a Mobilpay.ro, și politicile aplicabile platformei COLETX, în cea ce privește prelucrare datelor.  

Detalii de utilizare, adrese IP, cookie-uri și alte tehnologii

 • Detalii de utilizare și adrese IP. Terții colectează informații statistice cu privire la echipamentele, acțiunile și tiparele de navigare ale utilizatorilor Site-urilor noastre. Aceste informații derivă din vizita și navigarea dumneavoastră pe Site. Informațiile pot include, de exemplu:

(a) trafic, date privind jurnale și alte date de comunicare;

(b) informații cu privire la resursele pe care le accesați; și

(c) informații cu privire la computerul și conexiunea dumneavoastră la internet (de exemplu, inclusiv adresa dumneavoastră IP, sistemul de operare și tipul de browser), pentru administrarea sistemului;

 • Un cookie este un mic fișier stocat pe hard drive-ul computerului dumneavoastră. Majoritatea informațiilor sunt obținute prin Cookie-uri, informații referitoare la utilizarea generală a internetului de către dumneavoastră. Utilizarea cookie-urilor ajută la îmbunătățirea site-urilor și ajută companiile să ofere servicii personalizate, mai bune ceea ce permit:
  • estimarea dimensiunii publicului și tiparele de utilizare;
  • furnizarea de informații referitoare la preferințele dumneavoastră, ceea ce permite personalizarea site-urilor în conformitate cu interesele individuale a vizitatorilor;
  • recunoașterea vizitatorilor reveniți pe site-uri și altele.

Puteți refuza să acceptați cookie-uri prin activarea setării corespunzătoare de pe browser-ul dumneavoastră. Dacă procedați astfel există posibilitatea să nu aveți acces la anumite părți ale Site-urilor noastre. Dacă nu ați ajustat setarea browser-ului dumneavoastră astfel încât să refuze cookie-urile, sistemul dumneavoastră va continua să accepte cookie-uri inclusiv atunci când vă direcționați browser-ul către Site-urile noastre. Vă rugăm să vă referiți în continuare la Politica de utilizare Cookies.

Utilizarea informațiilor

Utilizăm informațiile colectate de terți despre dumneavoastră sau pe care ni le furnizați dumneavoastră, inclusiv în următoarele scopuri:

 • pentru a ne prezenta Site-urile și conținutul acestuia într-un mod adecvat și eficient pentru dumneavoastră și computerul dumneavoastră;
 • pentru a vă furniza informațiile pe care ni le solicitați;
 • pentru a vă informa despre noile noastre servicii și produse, sau despre modificările aduse acestora, inclusiv prin marketing;
 • compilarea de statistici privind utilizatorii;
 • securitatea și îmbunătățirea Site-urilor noastre.

Divulgarea informațiilor dumneavoastră

Putem divulga informațiile cu caracter personal pe care le obținem prin intermediul acestor Site-uri către terți pentru:

 • a respecta o hotărâre judecătorească sau altă obligație juridică;
 • a executa sau a aplica Condițiile noastre de utilizare și alte acorduri;
 • a proteja drepturile și bunurile Companiei și a afiliaților acesteia ori schimbul de informații în scopul protejării împotriva fraudei și altele asemenea.

Din păcate, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este niciodată 100% sigură astfel, nici echipa ColetX și nici alți operatori online nu pot garanta securitatea informațiilor transmise însă, vă asigurăm că facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile furnizate cu ocazia utilizării platformelor noastre astfel, transmiterea oricăror informații implică din partea dumneavoastră asumarea tuturor riscurilor.

În legătură cu posibilitatea procesării datelor dumneavoastră cu ori fără caracter personal, drepturile de care beneficiați sunt următoarele:

 • posibilitatea să obțineți de la Companie, la cerere și în mod gratuit, confirmarea sau infirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate de către noi, precum și detalii în legătură cu această procesare. Cererea poate fi depusă fără niciun cost doar o dată pe an;
 • dreptul de a rectifica, actualiza datele incomplete sau inexacte sau de a bloca ori transforma în date anonime;
 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu sau fără caracter personal;
 • dreptul de a vă opune în mod gratuit și fără nicio justificare la procesarea datelor dumneavoastră cu sau fără caracter personal pentru marketing direct ori indirect, în numele unui terț operator de date cu caracter personal sau în numele, în acest scop, său să dezvăluim datele dumneavoastră;
 • odată ce ați acceptat și ați căzut de acord cu prezenta Politica de confidențialitate, deoarece prelucrările de date sunt efectuate de terți majoritatea prin mijloace automatizate aveți exclusiv dreptul de a contesta acele practici care, în ceea ce vă privește, produc consecințe juridice la adresa dumneavoastră.

Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteți depune o cerere în nume propriu, datată și semnată olograf la următoarea adresă de email: marketing@coletx.ro  sau la adresa de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): dataprotection@coletx.ro.

Durata stocării

Vom putea păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp necesară pentru scopurile indicate în secțiunea „Utilizarea informațiilor”, dar nu mai mult de 3 ani de la ultima utilizare a platformelor noastre, fără însă a vă putea garanta că aceste practici sunt uzitate și de terții implicați în procesul tehnologic. După ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmează a fi (i) distruse, (ii) transferate către un alt operator de date cu caracter personal, sub condiția ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în limite și scopuri similare cu cele agreate inițial sau (iii) transformate în date anonime și păstrate exclusiv pentru scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.

Modificări aduse Politicii noastre de confidențialitate

Practica noastră este să postăm orice modificări pe care le aducem Politicii noastre de confidențialitate pe această pagină. Data ultimei revizuiri a Politicii noastre de confidențialitate este menționată în partea de sus a paginii. În măsura în care vom aduce modificări semnificative acestei Politici de confidențialitate, în special cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă vom solicita să reînnoiți acordul cu privire la prezentele Condiții de utilizare înainte ca aceste modificări să se aplice efectiv.

 Sesizări cu privire la Confidențialitate

În măsura în care aveți orice îngrijorare cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră pe care le procesăm, sau doriți să efectuați o reclamație legată de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): dataprotection@coletx.ro .

După primirea emailului, vă vom contacta pentru a confirma primirea emailului dumneavoastră, se investighează îngrijorarea sau reclamația transmisă urmând să depunem toate eforturile pentru a vă putea furniza un răspuns într-un termen rezonabil.

Date de contact

Pentru a transmite întrebări sau comentarii legate de Politica noastră de confidențialitate și practicile noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de pe site sau la adresa de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO): dataprotection@coletx.ro .